Obec Hronská Breznica
ObecHronská Breznica
rozšírené vyhľadávanie

História

Osídlenie v období 1900 - 800 pred Kristom potvrdil bronzový oštep lužickej kultúry náhodne nájdený na skalnom úbočí za dedinou Hronská Breznica. Prvá zmienka o obci je z roku 1424. Do 16. storočia patrila hradnému panstvu Dobrá Niva, začiatkom 16. storočia Jurajovi Thurzovi, potom Banskobystrickej komore, od 18. storočia do 1848 bola rozdelená medzi Dobronivské a Šášovské panstvo. Roku 1828 mala 30 domov a 226 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Roku 1930 bol v miestnom kameňolome štrajk robotníkov.. Počas SNP tu boli ťažké boje. JRD bolo založené 1959. Poľnohospodárstvo, lesy a doprava zamestnávajú aj dnes väčšinu obyvateľov. Je tu prevádzkareň Kovošrotu.

Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1434, kde sa spomína ako Brezenche. Diplomom z r. 1424 kráľ Žigmund obec Hronskú Breznicu (ako aj iné obce Budču, Dubové, Ostrú Lúku a ďalšie obce patriace hradu Dobrá Niva) daroval svojej manželke Barbore. V XVI. storočí majiteľom obce bol mocný rod Thurzovcov. Po Thurzovcoch patrila Banskobystrickej komore. V tomto storočí v jeho druhej polovici začali Turci prepadávať okolie Banskej Štiavnice až do údolia Hrona. 26. júna 1668 - Hronskobreznický chotár ide od lokality Plazno povyše starého mlyna na vrch k bučianskemu chotáru. Súd podžupana rozhodol: Sporné územie na úbočí za Hronom patrí Hronskobrezničanom, avšak Tŕňania tu majú právo pastvy. V 17. storočí patrila obec rodu Rakovskovcom z Turca. V 18. storočí až do roku 1848 patrila obec do panstva Zvolen Dobrá Niva. Po roku 1848 sa začali vytvárať okresy (1850), ktoré spravovali slúžni (dudices nobilium, szolgabirák). Obec do roku 1880 patrila do okresu Zvolen (do roku 1928 do okresu Zvolen patril aj Kozelník). V decembri 1860 bola Zvolenská župa rozdelená na 3 okresy (horný, stredný, dolný). Obec Hronská Breznica patrila do stredného okresu, t. j. hlavný slúžnovský okres Banská Bystrica, slúžnovský obvod Sliač a tento stav trval až do 4. mája 1883. Od 4. mája 1883 sa zo Zvolenskej župy vytvárajú štyri okresy (Brezno, Banská Bystrica, Zvolen a Veľká Slatina) a obec znova až dodnes patrí do okresu Zvolen. V roku 1859 bola znovu riešená chotárna hranica medzi Hronskou Breznicou a obcami Kozelník a Budča. Zatiaľ čo hranica chotára s Kozelníkom sa ustálila na Laze (na rozhraní okr. Zvolen - Banská Štiavnica) s obcou Budča sa nepodarilo udržať celé Šiace, takže chotárna hranica bola posunutá až na úroveň Aničkinej skaly. Chotárna hranica s Dúbravou bola ustanovená tak, že rieka Hron až po hranicu s Jalnou tečie v chotári Hronskej Breznice. V rokoch 1860 - 62 bola v obci prevedená komasácia (sceľovanie) pozemkov. Dňa 10. augusta 1873 bola začatá prevádzka na úzkokoľajnej trati medzi stanicami Hronská Breznica a Banská Štiavnica. V roku 1915 bol z obce Hronská Breznica odvezený zvon na vojnové účely. Z vojny sa nevrátili 4 občania. 1928- sa začala výstavba železného železničného mosta na úzkokoľajnej trati Hronská Breznica - Banská Štiavnica s jedným pilierom v strede mosta. Ďalší železný most cestný na ceste Hronská Breznica - Ban. Štiavnica bol postavený v hornej časti obce pri Peťkovcoch. Tento bol oblúkový bez pilieru v strede mosta. Stavebný materiál ako štrk a piesok sa ťažil z obecného štrkoviska a pieskoviska. Keďže starý obchod (bývalá pastierňa) už nevyhovoval, prikročilo sa v tomto roku aj k výstavbe modernejšieho a priestrannejšieho obchodu pod názvom Potravné družstvo. 1930- Na urbárske pozemky v Kiare (zdola jarmočiska) bola postavená hospodárska budova na garážovanie hospodárskych strojov -mláťačky, motora, cirkuláru. V tomto roku firma Štefan Peťko a synovia zo Železnej Breznice otvára prevádzku parnej píly. Uvedená firma vyrábala nie len pre domáci trh, ale svoje výrobky vynášala aj do zahraničia. 1939-Bolo zakúpených pre UPS 12 000 agátových sadeníc na vysadenie holiny Holý Vrch (Mertanec). 1945-17. marca bol zničený ustupujúcim nemeckým vojskom železničný most úzkokoľajnej trate do Banskej Štiavnice.

1948-V chotári obce boli postavené: prvý a druhý tábor HŠBTM (Hlavný štáb brigád Trate mládeže) s ošetrovňou a dielne TM. V týchto táboroch okrem brigádnikov slovenskej národnosti bývali aj brigádnici z Juhoslávie a Bulharska (prvý tábor) a Nórska (druhý tábor). 1949-6. marca bol na tunajšom jarmočisku uskutočnený posledný jarmok. 1951 – 1952-Bola prevedená oprava zvonice a taktiež úprava obecnej cesty posypovým materiálom. V roku 1955 bolo v obci zavedené verejné elektrické osvetlenie. 1956 dobudovanie lavice ponad Hron a jej sfunkčnenie. 1959- Najväčšou udalosťou v obci bola mierová manifestácia pri príležitosti odhalenia pomníka padlých na vojenskom cintoríne (pri Zberne suroviny). 1961- začalo s výstavbou hospodárskeho strediska JRD, maštaľ pre 60 ks rožného statku a senník. Ďalej JRD chovalo ošípané a hydinu (kačice), plemenného býka ''Fraka'', plemenného kanca ''Peceňa'' a plemenného capa ''Princa''. Dňa 28. júna 1961 bola uzavretá partonátna zmluva medzi prevádzkou Kovošrotu a miestnym JRD.

1964- V auguste pri príležitosti osláv 20. výročia SNP navštívila francúzska delegácia cintorín, kde položila veniec. 1966- Postavenie čakárne (ČSAD) v obci. 1968-Dokončenie výstavby vodovodu a vodojemu na Lopatine a jeho napojenie do domácností. 1973-Dokončenie ohradenia cintorína v dĺžke 350 m. Začiatok prác na stavbe Domu smútku. Postavenie čakárne (ČSAD) v hornej časti obce. Zavedenie nového verejného elektrického osvetlenia. 1974-Adaptácia bytov v škole a založenie Materskej škôlky. MNV začal s výstavbou bezprašnej cesty v obce. V mesiaci október sa Hron vylial zo svojich brehov a zaplavil dvory v spodnej časti obce ako aj prevádzku Kovošrotu. 1976-V marci začala výstavba spoločenského (kultúrneho) domu.

Zdroj: Podkladové materiály z obce

Obec

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:18
TÝŽDEŇ:18
CELKOM:229476