Hronská Breznica - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020 Zodpovedá: Správce Webu