Hronská Breznica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby do EP

                                                                   Obec Hronská Breznica

                                                   

Vymenovanie

zapisovateľky okrskovej  volebnej komisie

pre voľby do Európskeho parlamentu

 

            Starosta obce Hronská Breznica v zmysle § 19 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

m e n u j e

 

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie obce Hronská Breznica pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024.

 

Ing. Ivanu Kupči Knechtovú

 

 

 

V Hronskej Breznici dňa 11.3.2024                                          Igor Kanda

                                                                                                    starosta obce

Dátum zvesenia: 9. 6. 2024 Zodpovedá: Správce Webu