Hronská Breznica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN obce č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hronská Breznica

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018 Zodpovedá: Správce Webu