Obec Hronská Breznica
ObecHronská Breznica
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 3. 2011

1/2011

1/2011

60,00 EUR

Obec Hronská Breznica

PNEUVIA+, s.r.o.

28. 6. 2011

DZ č. 1/2011

DZ č. 1/2011

0,00 EUR

Ján Mrenica

Obec Hronská Breznica

1. 8. 2011

Kúpna zmluva na pozemok

KZ č. 1/2011

800,00 EUR

Zuzana VALACHOVÁ, rodné priezvisko KULHÁNIOVÁ

Obec Hronská Breznica

21. 10. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

NZ č. 1/2011

30,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Monika Uhliariková-LUMODO

25. 10. 2011

Kúpna zmluva na pozemok

KZ č. 2/2011

2 500,00 EUR

Anna DOBROTOV8, rodné priezvisko LÍŠKOVÁ

Obec Hronská Breznica

30. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva č. 2

30,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Ľuboš Uhliarik

25. 1. 2012

Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytu

0,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Ivan Pajerský

27. 4. 2012

Notárská zápisnica

KZ č. 1/2012

31 800,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Dominik Kupči a Božena Kupčiová

10. 5. 2012

Dodatok č. 1-ZV/2012 k zmluve o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností

Dodatok č. 1-ZV/2012

0,00 EUR

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Obec Hronská Breznica

31. 5. 2012

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoro

15,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Ľuboš Uhliarik

31. 5. 2012

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

400,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Hronská Breznica

21. 6. 2012

Poistná zmluva č. 080- 4027164

č. 080- 4027164

32,07 EUR

KOOPERATIVA poišťovňa, a.s. VIG

Obec Hronská Breznica

31. 8. 2012

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

6,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Dalibor IVAN

4. 9. 2012

Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 9

0,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Ivan Pajerský

13. 12. 2012

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

400,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Hronská Breznica

24. 1. 2013

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme

0,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Ivan Pajerský

26. 3. 2013

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestoro

20,00 EUR

Obec Hronská Breznica

PNEUVIA+, s.r.o.

21. 8. 2013

Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 2163/13/20RZO

č.2163/13/20RZO

0,00 EUR

Recyklačný fond

Obec Hronská Breznica

27. 12. 2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

300,60 EUR

Obec Hronská Breznica

Slovak Telecom, a.s. Bratislava

21. 3. 2014

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

0,00 EUR

Ján Botto

Obec Hronská Breznica

29. 4. 2014

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

380,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Manufacturing+Mounting, s.r.o.

25. 9. 2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 700,00 EUR

Anna Poljaková, rod. Kulhániová

Obec Hronská Breznica

15. 12. 2014

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

500,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Hronská Breznica

11. 2. 2015

Zmluva o poskytování verejných služieb - balík služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu

180,00 EUR

Slovak Telecom, a.s. Bratislava

Obec Hronská Breznica

13. 3. 2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190017572

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Hronská Breznica

13. 3. 2015

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi

5190017571

3,25 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Hronská Breznica

17. 3. 2015

Zmluva o dielo č. 10/01/2015

č. 10/01/2015

41,66 EUR

HP-KONTROL s.r.o.

Obec Hronská Breznica

9. 4. 2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 950,00 EUR

AVA Projekt, Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt

Obec Hronská Breznica

14. 4. 2015

Rámcová zmluva o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti

Rámcová zmluva o vykonávaní lekárskej posudkovej č

13,50 EUR

MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.

Obec Hronská Breznica

17. 4. 2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 192,00 EUR

TERRA GRATA, n.o.

Obec Hronská Breznica

28. 5. 2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva o nájme

30,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Tomáš Jaňák

6. 7. 2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

7 100,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Drahomír Baláž

24. 7. 2015

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

2,00 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Hronská Breznica

31. 7. 2015

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestoro

0,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Milan Zigo

1. 8. 2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva o nájme nebytového priestoru

720,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Katarína Zigová

30. 12. 2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Dodatok č. 1

720,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Katarína Zigová

31. 12. 2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva o nájme nebytového priestoru

720,00 EUR

Obec Hronská Breznica

Darina Matúchová

31. 12. 2015

Zmluva o úrazovom poistení.

Zmluva o úrazovom poistení 1

32,50 EUR

Komunálna posiťovňa a.s.

Obec Hronská Breznica

31. 12. 2015

Zmluva o úrazovom poistení.

Zmluva o úrazovom poistení 2

3,25 EUR

Komunálna posiťovňa a.s.

Obec Hronská Breznica

15. 2. 2016

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb.

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb.

800,00 EUR

Profi Poľno s.r.o.

Hronská Breznica

22. 2. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

60 624,96 EUR

Sportech s.r.o.

Obec Hronská Breznica

24. 2. 2016

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb.

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb.

4 800,00 EUR

Profi Poľno s.r.o.

Obec Hronská Breznica

20. 12. 2016

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.

Zmluva

500,00 EUR

Mgr. Ľubica Marčeková

Obec Hronská Breznica

12. 4. 2017

Kúpna zmluva

Zmluva

4 490,00 EUR štyritisícštyristodeväťdesiat

Andrej Janeček s manželkou

Obec Hronská Breznica

10. 5. 2017

Zmluva o dielo.

Zmluva o dielo.

13 178,88 EUR

ENERCOM,s.r.o., Novozámocká 102, 949 01 Nitra

Obec Hronská Breznica

12. 6. 2017

Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľností.

Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľností.

842,80 EUR osemstoštyridsaťdva eur, osemdesiat centov

Obec Hronská Breznica

Slovenská republika-OU Banská bystrica

24. 7. 2017

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti.

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti.

2 880,00 EUR dvetisícosemstoosemdesiat

Mikroregion Adela

EPIK s.r.o.

11. 8. 2017

Zmluva o dielo.

Zmluva o dielo Strabag.

55 322,40 EUR

Obec Hronská Breznica

STRABAG s.r.o.

15. 8. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 100,00 EUR päťtisícjednosto

Obec Hronská Breznica

Slovenská republika-OU Banská bystrica

13. 3. 2018

Zmluva o zámene pozemkov.

Zmluva o zámene pozemkov.

990,00 EUR deväťsto deväťdesiat

Obec Hronská Breznica

Anna Poljaková, rod. Kulhániová

21. 5. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o

36,00 EUR tridsaťšesť

Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Hronská Breznica

21. 6. 2018

Kúpna zmluva - Škoda Fabia.

Kúpna zmluva - Škoda Fabia.

2 200,00 EUR dvetisícdvestoeur

Obec Hronská Breznica

Marek Baránek

11. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

184 234,00 EUR stoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťštyri eur

Mikroregion Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

2. 8. 2018

Zmluva o prenájme tlačového zariadenia.

Zmluva o prenájme tlačového zariadenia.

305,00 EUR tristopäťeur

Magic Print s.r.o.

Obec Hronská Breznica

17. 8. 2018

Zmluva o aktualizácii údajov.

Zmluva o aktualizácii údajov.

78,00 EUR sedemdesiatosemeur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hronská Breznica

21. 8. 2018

Kúpna zmluva.

Kúpna zmluva

275,00 EUR

Drahomír Baláž

Obec Hronská Breznica

3. 9. 2018

Mandátna zmluva.

Mandátna zmluva

360,00 EUR tristošesťdesiat

Obec Hronská Breznica

VO-TOR s.r.o.

6. 9. 2018

Zmluva o rozdelení pozemku.

Zmluva o rozdelení pozemku.

1 625,00 EUR tisícšesťsto dvadsaťpaťeur

Obec Hronská Breznica

Miroslav Hudáček

7. 9. 2018

Hromadná licenčná zmluva.

Hromadná licenčná zmluva.

25,20 EUR dvadsaťpäťeur dvadsaťcentov

Obec Hronská Breznica

SOZA, Bratislava

27. 9. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 280,00 EUR tisícdvestoosemdesiat

Ján Čonka

Obec Hronská Breznica

31. 12. 2018

Hromadná licenčná zmluva.

Hromadná licenčná zmluva.

39,60 EUR tridsaťdeväťeur šesťdesiat centov

Obec Hronská Breznica

SOZA, Bratislava

17. 1. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

63 972,99 EUR šesťdesiattritisíc deväťstosedemdesiatdva eur deväťdesiatdeväť centov

M.CUP Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Hronská Breznica

24. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - kompostéry - dodatok č. 2

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

184 234,00 EUR stoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťštyri

Mikroregion Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

18. 3. 2019

Zmluva o balíčku GDPR.

Zmluva o balíčku GDPR.

522,00 EUR päťstodvadsaťdva

Obec Hronská Breznica

Galileo Corporation, s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

11. 10. 2019

Zmluva o dielo - Oprava požiarnej zbrojnice

Zmluva o dielo - Oprava požiarnej zbrojnice.

9 770,40 EUR deväťtisícsedemstosedemdesiat eur štyridsať centov

Obec Hronská Breznica

Ing. Stanislav Zorvan, Železničná 36, 966 01 Hliník nad Hronom

27. 11. 2019

Kúpna zmluva.

Kúpna zmluva.

200,00 EUR dvesto

Marián Petráš

Obec Hronská Breznica

21. 2. 2020

Oprava požiarnej zbrojnice

Zmluva o dielo dodatok č. 1

1 158,96 EUR jedentisícstopäťdesiatosem

Obec Hronská Breznica

Ing. Stanislav Zorvan, Železničná 36, 966 01 Hliník nad Hronom

1. 3. 2020

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytov

325,00 EUR tristodvadsaťpäť eur

Obec Hronská Breznica

Senior Active Hriňová n.o.

1. 3. 2020

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytov

247,00 EUR dvestoštyridsaťsedem

Obec Hronská Breznica

Senior Active Hriňová n.o.

6. 7. 2020

Notárska zápisnica.

Kúpna zmluva.

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc eur

Obec Hronská Breznica

Božena Valachová

13. 7. 2020

Notárska zápisnica.

Kúpna zmluva

2 204,00 EUR dvetisícdvestoštyri

Obec Hronská Breznica

Zuzana Fürhofferová

26. 10. 2020

Zmluva na odber drobného stavebného odpadu.

Zmluva na odber drobného stavebného odpadu.

1,00 EUR jeden

Obec Hronská Breznica

Begbie, s.r.o., Nám.SNP 27 27, 960 01 Zvolen

30. 11. 2020

Dohoda č. 20/33/010/36.

Dohoda č. 20/33/010/36.

nula

Obec Hronská Breznica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen.

3. 12. 2020

Zmluva o bežnom účte.

Zmluva o bežnom účte.

nula

Obec Hronská Breznica

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

3. 12. 2020

Zmluva o bežnom účte.

Zmluva o bežnom účte.

nula

Obec Hronská Breznica

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

3. 12. 2020

Zmluva o bežnom účte.

Zmluva o bežnom účte.

nula

Obec Hronská Breznica

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke.

Zmluva o výpožičke.

nula

Obec Hronská Breznica

Štatistický úrad SR

17. 12. 2020

Dohoda č. 20/33/012/97.

Dohoda č. 20/33/012/97.

nula

Obec Hronská Breznica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen.

23. 12. 2020

Zmluva o nájme.

Zmluva o nájme.

42,75 EUR Štyridsaťdva eur sedemdesiatpäť centov

Obec Hronská Breznica

Ing. Peter Badiar

23. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

Zmluva.

700,00 EUR sedemsto

Obec Hronská Breznica

Ľubica Marčeková

22. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve.

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárst

39,00 EUR tridsaťdeväť

Obec Hronská Breznica

ISG DRS,s.r.o., Golianova 27, 911 01 Trenčín

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - DEj s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb - DEJ s.r.o.

1,00 EUR jeden

Obec Hronská Breznica

DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

15. 11. 2021

Kúpna zmluva - vlečka.

Kúpna zmluva - vlečka.

800,00 EUR osemsto

Obec Hronská Breznica

Pavel Remiar

15. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí grantu.

Zmluva o poskytnutí grantu ADELA.

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Obec Hronská Breznica

ADELA Kremnicko Štiavnické združenie

21. 12. 2021

Dohoda č. 21/33/012/80

Dohoda č. 21/33/012/80

nula

Obec Hronská Breznica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen.

3. 1. 2022

Zmluva o postúpení a prevzatí práv.

Zmluva o postúpení a prevzatí práv.

600,00 EUR šesťsto

Obec Hronská Breznica

Ľubica Marčeková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:18
TÝŽDEŇ:18
CELKOM:229476