Obec Hronská Breznica
ObecHronská Breznica
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 5. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o

36,00 EUR tridsaťšesť

Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Hronská Breznica

21. 6. 2018

Kúpna zmluva - Škoda Fabia.

Kúpna zmluva - Škoda Fabia.

2 200,00 EUR dvetisícdvestoeur

Obec Hronská Breznica

Marek Baránek

11. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

184 234,00 EUR stoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťštyri eur

Mikroregion Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

2. 8. 2018

Zmluva o prenájme tlačového zariadenia.

Zmluva o prenájme tlačového zariadenia.

305,00 EUR tristopäťeur

Magic Print s.r.o.

Obec Hronská Breznica

17. 8. 2018

Zmluva o aktualizácii údajov.

Zmluva o aktualizácii údajov.

78,00 EUR sedemdesiatosemeur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hronská Breznica

21. 8. 2018

Kúpna zmluva.

Kúpna zmluva

275,00 EUR

Drahomír Baláž

Obec Hronská Breznica

3. 9. 2018

Mandátna zmluva.

Mandátna zmluva

360,00 EUR tristošesťdesiat

Obec Hronská Breznica

VO-TOR s.r.o.

6. 9. 2018

Zmluva o rozdelení pozemku.

Zmluva o rozdelení pozemku.

1 625,00 EUR tisícšesťsto dvadsaťpaťeur

Obec Hronská Breznica

Miroslav Hudáček

7. 9. 2018

Hromadná licenčná zmluva.

Hromadná licenčná zmluva.

25,20 EUR dvadsaťpäťeur dvadsaťcentov

Obec Hronská Breznica

SOZA, Bratislava

27. 9. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 280,00 EUR tisícdvestoosemdesiat

Ján Čonka

Obec Hronská Breznica

31. 12. 2018

Hromadná licenčná zmluva.

Hromadná licenčná zmluva.

39,60 EUR tridsaťdeväťeur šesťdesiat centov

Obec Hronská Breznica

SOZA, Bratislava

17. 1. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

63 972,99 EUR šesťdesiattritisíc deväťstosedemdesiatdva eur deväťdesiatdeväť centov

M.CUP Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Hronská Breznica

24. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - kompostéry - dodatok č. 2

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

184 234,00 EUR stoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťštyri

Mikroregion Adela

Ministerstvo životného prostredia SR

18. 3. 2019

Zmluva o balíčku GDPR.

Zmluva o balíčku GDPR.

522,00 EUR päťstodvadsaťdva

Obec Hronská Breznica

Galileo Corporation, s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

11. 10. 2019

Zmluva o dielo - Oprava požiarnej zbrojnice

Zmluva o dielo - Oprava požiarnej zbrojnice.

9 770,40 EUR deväťtisícsedemstosedemdesiat eur štyridsať centov

Obec Hronská Breznica

Ing. Stanislav Zorvan, Železničná 36, 966 01 Hliník nad Hronom

27. 11. 2019

Kúpna zmluva.

Kúpna zmluva.

200,00 EUR dvesto

Marián Petráš

Obec Hronská Breznica

21. 2. 2020

Oprava požiarnej zbrojnice

Zmluva o dielo dodatok č. 1

1 158,96 EUR jedentisícstopäťdesiatosem

Obec Hronská Breznica

Ing. Stanislav Zorvan, Železničná 36, 966 01 Hliník nad Hronom

1. 3. 2020

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytov

325,00 EUR tristodvadsaťpäť eur

Obec Hronská Breznica

Senior Active Hriňová n.o.

1. 3. 2020

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Zmluva o finančnom príspevku na prevádzku poskytov

247,00 EUR dvestoštyridsaťsedem

Obec Hronská Breznica

Senior Active Hriňová n.o.

6. 7. 2020

Notárska zápisnica.

Kúpna zmluva.

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc eur

Obec Hronská Breznica

Božena Valachová

13. 7. 2020

Notárska zápisnica.

Kúpna zmluva

2 204,00 EUR dvetisícdvestoštyri

Obec Hronská Breznica

Zuzana Fürhofferová

26. 10. 2020

Zmluva na odber drobného stavebného odpadu.

Zmluva na odber drobného stavebného odpadu.

1,00 EUR jeden

Obec Hronská Breznica

Begbie, s.r.o., Nám.SNP 27 27, 960 01 Zvolen

30. 11. 2020

Dohoda č. 20/33/010/36.

Dohoda č. 20/33/010/36.

nula

Obec Hronská Breznica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen.

3. 12. 2020

Zmluva o bežnom účte.

Zmluva o bežnom účte.

nula

Obec Hronská Breznica

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

3. 12. 2020

Zmluva o bežnom účte.

Zmluva o bežnom účte.

nula

Obec Hronská Breznica

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 86

Úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:18
TÝŽDEŇ:18
CELKOM:229476